Areál zdravia IP JAVORINA

Zdôvodnenie stavby

Investorský zámer je obohatenie obce Lubina o športovú halu, obchodný dom, reštauráciu a malé obchodné centrum ie len preto, že v predmetnej lokalite sa začala výstavba nových rodinných domov čo značne ovplyvní prírastok obyvateľov, ale aj preto, že v blízkom okolí je absencia krytej športovej haly s wellness centrom. V neposlednom rade bude objekt veľkým prínosom pre školu, ktorá je v jej tesnej blízkosti.

 

 

Urbanistické, dopravné, architektonické vybavenie objektov

Navrhované riešenie je poňaté vo forme jednoduchej architektúry, prislúchajúcej danej lokalite v ktorej bude vybudovaných 90 rodinných domov. Predmetné územie je ohraničené opornými múrmi. V tejto ohraničenej časti sú spevnené plochy a pred objektom haly je vytvorených 17 parkovacích miest. Na východnej strane územia sú ďalšie dve parkovacie státia pre autobusy. Z uličnej časti vedie cesta pre zásobovacie autá ku západnej strane objektu obchodu. Juho-západná stena objektov má taktiež funkciu oporného múru.

Dispozičné a technické vybavenie objektov

Vstup do haly je zo severo-východnej strany, vedie cez recepciu a následne cez chodbu na ktorej sa nachádza schodisko na druhé poschodie, kde sa nachádza posilňovňa, samostatné šatne so sprchami, wc a náraďovňa. Na chodbe prvého podlažia sa nachádzajú vstupy do šatní, ktorých súčasťou sú aj sprchy. WC sú riešené samostatne pre divákov/návštevníkov a športovcov. Z chodby taktiež vedie vstup do náraďovne, dva vstupy do haly a na konci je vstup ku schodisku ktoré vedie do wellness častí. Vo wellness časti sa nachádza predsieň a z nej vedie vstup do šatne v ktorej sa nachádza po pravej strane vstup do wc a po ľavej vstup do sprchovej časti. Ďalší vstup zo šatne vedie do miestnosti so saunou, vírivkou, ochladzovacím bazénom a lehátkami. Na severo-západnej časti sa nachádza vstup do technickej miestnosti a do skladovej a údržbárskej miestnosti. Vstup do obchodného domu a reštaurácie je na pravo od vchodu do haly. V objekte sú schody ktoré vedú do reštaurácie. Z reštaurácie vedie vstup na terasu s možnosťou stolovania a ďalšieho rekreačného využitia.